Цөөн үгээр

- "Бэлэн бай" сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгууллаа. - "Урлагаар жигүүрлэсэн ахмадууд" арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. - "Үндэсний хэл бичгийн өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Шилэн данс

Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Мэдээлэл ороогүй байна.
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо Хавсралт
1 Гэрэлтүүлэг засвар үйлчилгээ 20000000 19852253 19852253 Сүлд ханба ХХК 2017-07-18 Файл татах
2 Нам давааны хөшөөг сэргээн засварлах 5000000 5000000 5000000 Жаргал бүлэг 2017-07-18 Файл татах
3 Нийтийн эзэмшлийн хөрөнгийг сэргээн засварлах 5000000 5000000 5000000 Бүрэн дүүрэн бүлэг 2017-07-18 Файл татах
4 Нийтийн эзэмшлийн хөрөнгийг засварлах 4000000 4000000 4000000 Түшиг хайрхан бүлэг 2017-07-18 Файл татах
5 Цэцэрлэгийн засвар тохижилт 2520000 2520000 2520000 Бүрэн дүүрэн бүлэг 2017-07-18 Файл татах
6 Сургуулийн засвар тохижилт 2480000 2480000 2480000 Бүрэн дүүрэн бүлэг 2017-07-17 Файл татах
7 Зөгий хөтөлбөр 12000000 11050000 11050000 Эко бал ХХК 2017-06-02 Файл татах