Цөөн үгээр

- 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Соёлын төв - 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ЭМТөв - 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ИТХурал

Төрийн үйлчилгээ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 138 ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-04-15 2020-04-29 Файл татах
2 476 “АТАР-4 ТАРИАЛАНГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АЯН”-ЫГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2019-12-25 2020-01-01 Файл татах
3 439 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-18 2019-12-18 Файл татах
4 335 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2019-08-21 2020-04-29 Файл татах
5 317 “Алтны бичил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 2019-08-14 2020-04-29 Файл татах
6 202 150 мянган айл-Орон сууц үндэсний хөтөлбөр 2019-05-22 2020-04-29 Файл татах
7 200 “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр” 2019-05-22 2020-04-29 Файл татах
8 159 “Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр” 2019-04-23 2020-04-29 Файл татах
9 156 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2019-04-17 2020-04-29 Файл татах
10 0 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах
11 0 Шагналын журам 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах
12 0 Төрийн захиргааны албан тушаалынзэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах
13 255 Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд хөтөлбөр 2018-08-15 2020-04-29 Файл татах
14 335 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 0000-00-00 2020-04-29 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ