Цөөн үгээр

- Хамтарсан багийн ээлжит хурлыг зохион байгуулаа. - - Төрийн албаны журмууд

Төрийн үйлчилгээ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах
2 0 Шагналын журам 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах
3 0 Төрийн захиргааны албан тушаалынзэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам 2019-02-21 2019-02-21 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ