Цөөн үгээр

- Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг эхийн зөвлөл"-өөс санаачлан "Хүүхдийн нэг өдөр" арга хэмжээг зохион байгууллаа. - Тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж мод тарих ажил зохион байгууллаа. - Тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж мод тарих ажил зохион байгууллаа.

2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 590

2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДӨР СОЁЛЫН ТӨВД ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ГАЗРЫН ДААМАЛ И.АЛТАНЗУЛ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ТҮҮНТЭЙ НИЙЦҮҮЛЭН ГАРГАСАН ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЛАА. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ