Цөөн үгээр

- 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Соёлын төв - 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ЭМТөв - 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ИТХурал

Байгууллага сурталчлах арга хэмжээ

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 107

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД "БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ"-Г ЦАХИМ БОЛОН ҮНДЭСНИЙ БИЧГЭН ХЭЛБЭРЭЭР ИРГЭДЭД СУРТАЛЧЛАХ АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

УГ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАХ АЖЛЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ